Swedish Wave Kiting

Posted November 24, 2014 by Xboard.dk – The familia.

På trods af et efterår der har budt på usædvanligt varmt og stille vejr lykkedes det trods alt for undertegnede at få et par fornuftige sessions. Dette GoPro klip byder på ikke så få slows som enten er fra Havstokken eller nogle “top-hemmelige” svenske spots fyldt med gode bølger, svenskere og hårde sten…

Despite an autumn with unusually warm and calm weather yours truly succeeded in having a few decent sessions. This GoPro edit offers more than a few slows that are either from Havstokken (North Zealand) or some “top secret” Swedish spots that are filled with good waves, swedes and hard rocks…

Edit/action: Jakob Appel
Gear: Liquid Force / GoPro

More details